5,5 km

Hetzelfde parcours als vorig jaar met lange passage door het Galgebos!

Start run: 15u45
Kostprijs: 8 euro
add: 10 euro
Nummers afhalen tot 15u30